Week 21 Fantasy Football K Rankings

Updated daily
 
Player
Stephen Gostkowski S. Gostkowski (K, NE)
Matt Bryant M. Bryant (K, ATL)
Week 21 Rest of Year
FP Pos. Rank Ovr. Rank Pos. Rank Ovr. Rank
8.40 #1 #1 #1 #1
8.17 #3 #2 #2 #2